Vedlikehold

Hvis du ønsker å forlenge levetiden på ditt VELUX vindu, eller ganske enkelt litt oppfrisking, er dette stedet å se.

VELUX tilbyr en rekke produkter som vil komme godt med hvis du vil bytte et luftfilter, reparere en ripe, smøre hengslene, male vinduet eller gi det en ny og skinnende lakk..

 

Reparasjonssett til furu lakkerte vinduer (ZZZ 176KB)

Pris
212,50 NOK
 
 • Klar lakk (220ml),
 • Brukerveiledning

Dette reparasjonssettet er ideellt når du skal reparere små skader på VELUX furu lakkerte vinduer.. Eller dersom du skal holde det vedlike. Settet er et perfekt "gjør det selv produkt".For å forlenge levetiden på ditt vindu, anbefales det å lakkere vinduene minimum hvert fjerde år

Kan kun brukes på furu lakkerte vinduer.

P102 - Oppbevares utilgjengelig for barn.

SIKKERHETSDATABLAD PDF

Pris
212,50 NOK
 

Reparasjonsett til hvitmalte vinduer (ZZZ 130KB)

Pris
212,50 NOK
 
 • Hvit maling (220 ml)
 • Tørketid 60 minutter

Settet er ideelt for reparasjon av små skader på hvitmalte trevinduer. Det kan også brukes til å male et trevindu som orginalt har vært klarlakkert.  

P102 - Oppbevares utilgjengelig for barn.

SIKKERHETSDATABLAD PDF

Pris
212,50 NOK
 

Servicesett til VELUX takvinduer (ZZZ 220K)

Pris
293,75 NOK
 
 • Smørefett til beslag og hengsler
 • Luftfilter (3 m)
 • Skumpakning til lufteklaffen til 2-5 takvinduer (3 m)

 

Servicesettet passer til både trevinduer og polyuretan takvinduer og er et flott "gjør-det-selv-produkt" for å forlenge levetiden på vinduet ditt,. Vi anbefaler at du smører hengsler og låsebeslag minst en gang i året.
ZZZ 220K kan kun brukes på takvinduer produsert ETTER 03.2012 (med K i vinduskoden, Typeskilt på venstre side).

 

 

Pris
293,75 NOK
 

Servicesett til VELUX takvinduer (ZZZ 220)

Pris
293,75 NOK
 
 • Smørefett til beslag og hengsler
 • Luftfilter (3 m)
 • Skumpakning til lufteklaffen til 2-5 takvinduer (3 m)

Servicesettet passer til til både trevinduer og polyuretan takvinduer og er et flott "gjør-det-selv-produkt" for å forlenge levetiden på vinduet ditt,. Vi anbefaler at du smører hengsler og låsebeslag minst en gang i året.Settet rekker til 2-5 vinduer

ZZZ 220 kan kun brukes på takvinduer produsert FØR april 2012 (uten K i vinduskoden).

Pris
293,75 NOK
 

Reparasjonsett til polyuretan vinduer (ZZZ 129KB)

Pris
187,50 NOK
 
 • Hvit polyuretan lakk (220 ml)
 • Tørketid 30 minutter

 Reparasjonsettet er ideelt til små skader og rifter på VELUX polyuretan - vedlikeholdsfrie vinduer – gjelder karm og ramme, ikke glasset.

Warning 47x47

Advarsel!

 

H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon. H412 - Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

P102 - Oppbevares utilgjengelig for barn. P280 - Bruk vernehansker. P273 - Unngå utslipp til miljøet. P302 + P352 - VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. P333 + P313 - Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. P501 - Disponer innholdet og emballasje i henhold til lokale, regionale, nasjonale og internasjonale forskrifter.

SIKKERHETSDATABLAD PDF

 

 

Pris
187,50 NOK
 
 
 

      Følg oss på Facebook

signature dk

 
Avslutt x Oppdaterer . , 1 Legg i handlekurven Oppdaterer handlekurven disabled 2